Quy trình thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động

11/05/2019

Saigonicom xin liệt kê danh sách quy trình thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

 1. Đăng ký cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

  2. Đăng ký cấp con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu

  3. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trong 03 số liên tiếp

  4. Treo bảng hiệu tại trụ sở chính của doanh nghiệp

  5. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện và mua hoặc in hóa đơn (nếu DN có nhu cầu)

  6. Khắc dấu vuông doanh nghiệp

  7. Lập sổ đăng ký thành viên hoặc cổ đông

  8. Gởi thông báo (V/v góp đủ vốn) về Sở KH & ĐT

  9. Đóng thuế môn bài tại kho bạc nhà nước

  10. Báo cáo thuế GTGT hàng tháng (nộp trước ngày 20 của tháng tiếp theo)

  1 Báo cáo phiếu thống kê hàng tháng (nộp trước ngày 10 của tháng tiếp theo)

  12. Lập sổ sách Kế toán của Doanh nghiệp theo quy định Luật kế toán

  13. Đăng ký lao động, đăng ký thang lương, mua bảo hiểm xã hội. Sau 3 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp

  14. Nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý khi có phát sinh nộp thuế

  15. Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý khi có phát sinh nộp thuế
  16. Hàng năm nộp báo cáo tài chính cho phòng thống kê Quận/Huyện

  17. Nộp quyết toán thuế TNCN cho chi cục thuế Quận/ Huyện

  18. Nộp quyết toán thuế TNDN cuối năm cho chi cục thuế Quận/ Huyện

  Cách tính thuế môn bài:

Các đơn vị thành lập sau ngày 30/06 thì chỉ nộp thuế môn bài bằng 50% mức thuế cả năm

SAIGONICOM